Families Day.

Välkommen till en föreläsningsdag för dig med Dystrofia Myotonika och dina anhöriga!

I samband med den internationella konferensen om Dystrofia Myotonika IDMC -12 i Göteborg kommer det att anordnas en föreläsningsdag för patientgruppen och deras anhöriga.  Internationella föreläsare från IDMC-12 kommer att bjudas in tillsammans med svenska föreläsare, där det aktuella forskningsläget kommer att presenteras.  Program för dagen kommer att pubiceras här.

Föreläsningsdagen kommer att hållas på Dalheimers hus den 14 juni 2019.  Programmet börjar klockan 10.00 men med registrering och kaffe från klockan 9.00. Dagen avslutas klockan 16.00.  Kostnaden för dagen är 400 kronor (ink moms) och inkluderar föreläsning, kaffe och lunch.

Anmälan och betalning kommer att ske via länken nedan.