Families Day.

Välkommen till en föreläsningsdag för dig med Dystrofia Myotonika och dina anhöriga!

I samband med den internationella konferensen om Dystrofia Myotonika IDMC -12 i Göteborg kommer det att anordnas en föreläsningsdag för patientgruppen och deras anhöriga.  Internationella föreläsare från IDMC-12 kommer att bjudas in tillsammans med svenska föreläsare, där det aktuella forskningsläget kommer att presenteras.  Program för dagen kommer att pubiceras här.

Föreläsningsdagen kommer att hållas på Dalheimers hus den 14 juni 2019.  Programmet börjar klockan 10.00 men med registrering och kaffe från klockan 9.00. Dagen avslutas klockan 16.00.  Kostnaden för dagen är 400 kronor (ink moms) och inkluderar föreläsning, kaffe och lunch.

Anmälan och betalning kommer att ske via länken nedan.

Program IDMC-12 patient- och anhörigdag 14 juni Dalheimers hus

9.00 – 10.00 Registrering och kaffe

10.00 – 11:00 ”Latest developments of gene modifying and other medical treatments in DM” Senaste utvecklingen av genmodifierande och andra medicinska behandlingar vid DM.Professor Andy Berglund Department of Biological Science, University of Albany, USA (tolkas till svenska under presentationen)

11.00 -11.15    Paus

11.10 – 12.15  ”The latest achievements on clinical development in the field of DM”: De senaste kliniska landvinningarna inom DM.

Professor Baziel van Engelen Department och Neurology, Nijmegen, Nederländerna (tolkas till svenska under presentationen)

12.15 – 13.15    LUNCH

13.15 – 13.30  Muskelsvindfonden Danmark ”Patientarbete i medlemsorganisationen”

13.30 – 14.10

  • Respirationsproblem som orsak till dagtrötthet: Holger Becker
  • Munhälsa och orofaciala problem: Lotta Sjögreen, Åsa Mårtensson

14.10 – 14.30    Paus med kaffe

14.30 – 15.45

  • Motoriska funktionsnedsättningar: Anna-Karin Kroksmark, Marie Kierkegaard
  • Kognition och beteende: Anne-Berit Ekström, Stefan Winblad
  • Vardagsaktivitet och aktivitetsförmåga: Britt-Marie Eriksson, Ulrika Edofsson

15.45-16.00 Frågor och Avslutning